Udskiftning af dør i lejlighed

Hvis du ønsker at udskifte en dør i din lejlighed, kan du få råd og vejledning her.

De indvendige døre i dit lejemål er udlejers/ejendommens ansvar. Ønsker du selv at bekoste udskiftningen af lejemålets døre skal dette forudgodkendes af udlejer. Du overtager dog vedligeholdelsespligten for døren ved udskiftning. 
 
Ønsker du en indvendig dør i dit lejemål udskiftet, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os, og bed om den Operation Manager, der er tilknyttet din ejendom, da denne skal godkende det.  
 
Bemærk, at du stadig skal reetablere lejemålet, som det var ved indflytning. Dette betyder i praksis at døren skal opbevares, og på ny indsættes ved fraflytning.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels- eller ejerlejlighed, er du selv ansvarlig for de indvendige døre. 
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.