Støj

Regler for støj findes i ejendommens husorden. Få råd og vejledning her.

Du finder regler for støj i ejendommens husorden. 
 
DEAS opfordrer til, at beboerne snakker med hinanden om god skik i ejendommen. 
 
Vil du klage over støj, er hjælpen nær: 

1. Overholdes reglerne? 

Lejeloven har to principper:  
1. Se først på; hvad der står i husordenen for ejendommen om støj. 
2. Almindelige principper for hensyntagen til de omkringboende – ro fra ca. 22-tiden om aftenen til ca. 6-tiden om morgenen. 
 
Hvis støjen er vedvarende og til gene for mange naboer, kan den støjende lejer risikere at blive opsagt fra sit lejemål, i henhold til lejelovens § 153, stk. 1, nr. 5. Det kræver som udgangspunkt, at udlejer indbringer en sag for huslejenævnet om overtrædelse af god skik og orden, jf. lejelovens § 154.  
 
Byggepladser må støje eller støve på hverdage mellem kl. 7 og 19 og på lørdage mellem kl. 8 og 17, men der er grænser for, hvor højt lydniveauet må være. Nogle aktiviteter kaldes for særlig støjende aktiviteter, og de må kun foregå på hverdage. 

2. Hvis reglerne ikke overholdes 

Vi opfordrer altid til, at du tager en venlig snak med naboen hvis reglerne for støj ikke overholdes.

Du kan kontakte os for at få hængt sedler op i ejendommen om støj og god skik eller for at høre om initiativer, der allerede har været diskuteret for ejendommen. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte dit Property Management - Institutional Investors team, hvis du ønsker at klage. 
 
Ved spørgsmål om byggeplads støj henviser vi til, at du kontakter din kommune. F.eks. kan du kontakte Københavns Kommune her

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Ovenstående gælder ofte også for andels- og ejerlejligheder.