Sorte fuger

Sorte fuger på badeværelset eller i køkkenet skyldes oftest svamp. Få konkrete råd og vejledning her.

Sorte fuger på badeværelset eller i køkkenet skyldes oftest svamp. 
 
Du er som lejer ansvarlig for forkert brug af lejligheden, hvorimod bygningsfejl, der fører til skimmelsvamp, er udlejers ansvar.  
 
Har du fået sorte fuger, er hjælpen nær: 

1. Grundig rengøring og kontrol af indeklima  

Tør grundigt af efter hvert bad og efter madlavning. Tørres fugerne ikke grundigt, sætter der sig kalkaflejringer på dem. Dette holder på fugten, og giver gode betingelser for skimmelsvamp. 
 
Luft ud flere gange dagligt. To-tre gange om dagen med gennemtræk i fem-ti minutter ad gangen anbefales. 
 
Benyt eddike (i forholdet 1:4), Rodalon, klorin eller et andet middel mod skimmelsvamp ved sorte pletter på overflader. Bemærk, at dette oftest ikke fjerner farven. 

2. Undgå forkert brug 

Tør ikke vasketøj indendørs. 
 
Undgå at slukke helt for varmen. Også i de rum, der ikke bruges. En lav rumtemperatur kombineret med et ubrugt rum er et paradis for skimmelsvampesporer.  

3. Kontroller bløde fuger jævnligt 

Smuldrer eller gaber fugerne i kanten, kan vand trænge ind og give grobund for skimmelsvamp. Er dette tilfældet, skal du kontakte DEAS. 

4. Kontakt DEAS

Kontakt os for at standse skaden og få udbedret problemet.  
 
Tilkalder vi en sagkyndig, og finder denne, at problemet er opstået på grund af forkert brug, bliver skyldige beløb trukket via din husleje. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder har ejeren selv ansvaret for skimmelsvamp inde i lejligheden. Kommer skimmelsvampen fra klimaskærmen, er det dog foreningens ansvar. Har foreningen tilkøbt facility services af DEAS, gælder ovenstående også for andels- og ejerlejligheder. Ejer skal være indforstået med, at regningen betales af ejer, hvis det skønnes at fugten kommer inde fra lejligheden.   
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.