Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan komme ved forkert brug af lejligheden, eller ved fejl i bygningen konstruktion. Få konkrete råd og vejledning her.

Skimmelsvamp ses oftest i rum med relativ høj luftfugtighed, fx. soveværelse, køkken, badeværelse, bryggers og loftrum.  
 
Skimmelsvamp formerer sig ved hjælp af sporer. Sporerne findes i luften i middelstor mængde fra maj til juni og igen fra oktober til november og i store mængder fra august til september. Skimmelsvamp er derfor sæsonbetonet. 
 
Du er som lejer ansvarlig for forkert brug af lejligheden, hvorimod bygningsfejl, der fører til skimmelsvamp, er udlejers ansvar.  
 
Har du fået skimmelsvamp, er hjælpen nær: 

1. Grundig rengøring og kontrol af indeklima  

Benyt eddike og vand (i forholdet 1:4), Rodalon, klorin eller et andet middel mod skimmelsvamp ved sorte pletter på overflader. Bemærk, at dette oftest ikke fjerner farven. Vær derfor opmærksom på om det angrebne område bliver større og om der dannes 'hår' på overfladen.
 
Luft ud flere gange dagligt. To-tre gange om dagen med gennemtræk i fem-ti minutter ad gangen anbefales.  
 
Aftør vindueskarme samt ruder hver morgen, hvis disse dugger til i løbet af natten. 
 
Invester i et hygrometer. Den relative luftfugtighed bør ligge på 40-45% om vinteren og maks. 65% om sommeren.  

2. Undgå forkert brug 

Vi anbefaler, at du undgår at tørre vasketøj indendørs. 
 
Hold temperaturen på ca. 18 grader i alle rum (2 på termostaten). Også i de rum, der ikke bruges. En lav rumtemperatur kombineret med et ubrugt rum er et paradis for skimmelsvampesporer.      
 
Stil ikke møbler og andet tæt op ad ydervægge. 

3. Kontakt DEAS hvis intet hjælper 

Skimmelsvamp kan i længden være skadeligt for dig og gøre skade på din bolig. Kontakt os derfor, for at standse skaden og få udbedret problemet.  
 
Bemærk, at der kan forekomme brugerbetaling, hvis vi sender en sagkyndig, og denne skønner, at problemet er opstået på grund af forkert brug. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via huslejen.

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder har ejeren selv ansvaret for skimmelsvamp inde i lejligheden. Kommer skimmelsvampen fra klimaskærmen, er det dog foreningens ansvar. Har foreningen tilkøbt facility services af DEAS, gælder ovenstående også for andels- og ejerlejligheder. Ejer skal være indforstået med, at regningen betales af ejer, hvis det skønnes at fugten kommer inde fra lejligheden.   
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordele
Getty Images - Skimmelsvamp