Skævt altandørshåndtag

Har du et skævt altandørshåndtag, kan du få råd og vejledning her.

Da altandøren er en del af klimaskærmen, er altandøren udlejers/ejendommens ansvar. 
 
De færreste altandøre har lås, men har altandøren det, er denne dit ansvar som lejer (lejelovens § 112, stk. 3). 
 
Er dit altandørshåndtag skævt, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet. 
 
Bemærk, at der kan forekomme brugerbetaling, hvis vi sender en tømrer, og denne skønner, at det skæve dørhåndtag skyldes en brugerfejl. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via din husleje. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder er altandørshåndtaget ejers ansvar. Man kan sige, at de bevægelige dele er ejers ansvar, mens facaden er foreningens. 
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.