Skæv altandør

Har du en skæv altandør, kan du få råd og vejledning her.

Da altandøren er en del af klimaskærmen, er altandøren udlejers/ejendommens ansvar. 
 
Er din altandør blevet skæv, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet. Kan vi ikke udbedre det, sørger vi for en udskiftning af døren.  
 
Bemærk, at der kan forekomme brugerbetaling, hvis vi sender en tømrer, og denne skønner, at den skæve altandør skyldes en brugerfejl. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via din husleje.  
 
Brugerfejl kan forekomme, hvis lejer lader døren stå åben i hård blæst, og vinden tager fat og ødelægger altandøren. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder står foreningen for klimaskærmen - det er altså foreningens ansvar. Er der truffet aftale med DEAS, står denne for klimaskærmen. 
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.