Skægkræ (skægget sølvkræ)

Skægkræet (skægget sølvkræ) er et skadedyr, som kan sprede sig med stor hast. Få vores 5 konkrete råd her.

De ligner sølvfisk, men er større og har længere antenner og haletråde, og modsat sølvfisk kravler de gerne lodret. Desværre er de blevet rigtig glade for Danmark de seneste år, og de vil bestemt ikke væk igen, når de først kommer indenfor dørene. 
 
Er du uheldig at have fået skægkræ (skægget sølvkræ), er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS, allerede når du ser det første dyr! 

Skægkræ er skadedyr. De er ikke farlige for dig, men de kan gøre skade på din bolig, da de godt kan lide at gnave i bl.a. tapet. Kontakt os derfor så hurtigt som muligt for at standse skaden og få udbedret problemet. Send gerne et billed med af dyrene.  
 
Du kan kun blive erstatningspligtig, hvis du kendte til skadedyrs-problemet, men ikke informerer udlejer rettidigt. 

2. Opsæt limfælder 

Vi sender dig kvit og frit tre limfælder. Disse lokker skægkræ til og fanger dem. Tag herefter et billede, og send det til os, så vi kan konstatere omfanget af skægkræ. Desuden kan vi derudfra bedømme, om der er tale om skægkræ eller dennes fætter, sølvfisken.  

3. Snak med din nabo 

Skægkræ holder sig sjældent indenfor hjemmets fire vægge. Spørg derfor dine naboer, om de også har skægkræ. Er der tale om skægkræ i en hel ejendom, sender vi skadedyrsbekæmperne ud med det samme. Dette forsøger vi dog at undgå, da skægkræ kan blive resistente.  

4. Lav en grundig rengøring og kontroller dit indeklima

Smid pap ud, særligt det, du får fra måltidskasser og supermarkedsvarer. Her kan både æg og dyr gemme sig. 
 
Foretag grundig og hyppig rengøring. Rengør under og bag komfur, samt i skabe og skuffer. Husk at putte støvsugerposen i en lukket plastikpose, før den smides ud udenfor, da der kan være skægkræ i. 
 
Hæld kogende vand i alle afløb. Gerne fire-fem gange om ugen.  
 
Pak al mad godt ind i bokse med låg. Benyt eventuelt tætsluttende plastikposer. Skægkræ elsker særligt stivelsesholdige madvarer som fx mysli, mel, sukker og gryn.  
 
Undgå fugt, luft ud flere gange dagligt og sørg for, at boligen er opvarmet. 

5. Hvis skaden er sket 

Har skægkræene ødelagt noget af dit indbo, skal du anmelde skaderne til dit forsikringsselskab. DEAS' forsikring dækker desværre ikke personligt indbo.

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, gælder lejeloven ikke. I dette tilfælde skal alle beboere i din boligblok være enige om at bekæmpe problemet, da det er ejendommen, der hæfter. 
 
I tilfælde, hvor enkelte beboere nægter at være med, kan kommunalbestyrelsen pålægge vedkommende at deltage. Dette er ifølge kapitel 5, § 13, i 'Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.', hvor der står: 
 
"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende." 

 

Getty Images - Skægkræ (Ctenolepisma Longicaudata)