Sætningsskade og svindrevner

Lige og lodrette revner i samlinger mellem to såkaldte helvægs elementer er normalt og kaldes svindrevner. Få råd og vejledning her.

Der skelnes mellem lige og lodrette revner og skrå revner.  
 
Lige og lodrette revner i samlinger mellem to såkaldte helvægs-elementer er normalt og kaldes svindrevner. Svindrevner er, når den elastiske masse, der er mellem de to vægge, fx i overgangen mellem væg og loft, tørrer ind.  
 
Sætningsskader er meget sjældne. Er der tale om en sætningsskade, vil man kunne se revnen fra indervæggen til ydervæggen. Skrå revner er ligeledes et tegn på et dybereliggende problem som en sætningsskade. 
 
Typisk vil sætningsskader og svindrevner blive fundet og noteret ved indflytningssyn. Herefter kan udlejer vælge at udbedre dem eller blot notere det i indflytningsrapporten. Når det er noteret i indflytningsrapporten, hæfter du ikke for disse skader, fejl og mangler. 
 
Har du en sætningsskade eller svindrevne, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet. Send gerne et billed af skaden til fs@deas.dk
 
Er der tale om en sætningsskade, skal der eventuelt sendes en ingeniør ud og tage boreprøver, og 'soldater' (midlertidige stolper) skal eventuelt opsættes.  
 
Har du kompensationsspørgsmål vedr. sætningsskader, skal du kontakte ejendommens Facility Manager / Portfolio Manager.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og lejelejligheder gælder det, at der er garanti, så længe ejendommen er ny. Hvor længe ejendommen anses for at være ny, står i købsaftalen. Herefter overgår ansvaret til ejeren. Det er ejeren selv, der skal rejse garantisagen overfor entreprenøren. Går ejerforeningen ind i sagen og overtager ansvaret, vil du som ejer blive informeret om dette.