Rotter

Rotter er skadedyr, som både medbringer sygdomme og andre skadedyr. Få konkrete råd og vejledning her.

Som borger i Danmark har du pligt til at anmelde rotter til kommunen. Kommunen har ansvaret, og det er meget vigtigt, at du ikke selv lægger gift ud, da det er ulovligt.  
 
Tydelige tegn på rotter er rottelort. Typisk er rottelort 10-17 mm lange, hvorimod husmusens kun er 6 mm. Hertil kommer, at rotter typisk flænser ting op, hvorimod mus ofte gnaver mere runde huller.  
 
Er du uheldig at have fået rotter, er hjælpen nær: 

1. Kontakt din kommune, allerede når du ser det første dyr!

Eksempelvis anmelder du rotter i Københavns Kommune på https://www.kk.dk/rotter
 
Rotter er skadedyr. De medbringer sygdomme og andre skadedyr. Desuden kan de gøre skade på din bolig, da de godt kan lide at gnave i alt. Kontakt derfor din kommune så hurtigt som muligt, for at få udbedret problemet. Kommunen vil efterfølgende give DEAS besked. 
 
Du kan kun blive erstatningspligtig, hvis du kendte til skadedyrs problemet, men ikke har informeret udlejer rettidigt.  

2. Forebyg – tips og tricks 

Pak al mad godt ind i bokse af metal eller glas med låg. Dette gælder også dyrefoder.  
 
Hav ikke affald stående. Smid det i affaldscontaineren hurtigst muligt. 
 
Har du en kompostbunke i haven, må du ikke smide madaffald i den, da det tiltrækker rotter. 

3. Hvis skaden er sket

Har rotter ødelagt noget af dit indbo, skal du anmelde skaderne til dit forsikringsselskab. DEAS forsikring dækker desværre ikke personligt indbo. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, gælder samme regler.