Revnet kumme

Er din kumme revnet, kan du få råd og vejledning her.

En kumme er udlejers/ejendommens ansvar. Det er samtidig et akut problem, der skal reageres på straks.

Er du i tvivl om, om det er en revne, en krakelering eller blot en ridse i porcelænet? Kan du mærke modstand, når du kradser med en negl, er det en revne. Er der ingen modstand, altså plant, når du kradser, er det en ridse.

Er din kumme revnet, er hjælpen nær: 

1. Kontakt straks DEAS! 

Kontakt os straks for at standse skaden og få udbedret problemet. Send gerne et billed med af skaden.

Bemærk at der kan forekomme brugerbetaling, hvis vi sender en VVS'er, og denne skønner, at den revnede kumme skyldes en brugerfejl. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via huslejen.

2. Mens du venter på udbedring 

Mens du venter på udbedring, kan du selv slukke for vandet på afspærringsventilen/ballofixen, og bør undlade at benytte toilettet. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels- og ejerlejlighed, står du selv for kummen.  
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.