Revnet cisterne

Er din cisterne revnet, kan du få råd og vejledning her.

Send gerne et billed med af skaden. En cisterne er som udgangspunkt udlejers/ejendommens ansvar. I gamle lejekontrakter kan der dog stå, at ansvaret omvæltes på lejer, hvilket betyder at det er dit ansvar som lejer. Husk derfor at tjekke din lejekontrakt.  
 
Er din cisterne revnet, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os, for at standse skaden og få udbedret problemet. Send gerne et billed med af skaden. 
 
Bemærk, at der kan forekomme brugerbetaling, hvis vi sender en VVS’er, og denne skønner, at den revnede cisterne skyldes en brugerfejl. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via huslejen. 

2. Mens du venter på udbedring

Mens du venter på udbedring, kan du selv slukke for vandet på afspærringsventilen/ballofixen, og skylle efter med en spand vand efter toiletbesøg. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels- og ejerlejlighed, står du selv for cisternen. 
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.