Reparation af indvendige døre

Ønsker du din indvendige dør repareret, kan du få råd og vejledning her.

De indvendige døre i dit lejemål er udlejers/ejendommens ansvar. 
 
Undtagelsen er, hvis din dør har været afmonteret og opbevaret på loftet eller i kælderrummet og af denne grund er blevet skæv og ikke passer til dørhullet. I dette tilfælde har du ansvaret for at få bragt lejligheden tilbage i samme stand som ved indflytning. 
 
Ønsker du en indvendig dør i dit lejemål repareret, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet. 
 
Husk, at låsen på din dør er dit eget ansvar ifølge lejelovens § 112, stk. 3. Dette betyder ikke, at vi ikke kan hjælpe med at kontakte en låsesmed, men blot at der kan forekomme brugerbetaling. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via din husleje. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels- eller ejerlejlighed, er du selv ansvarlig for de indvendige døre. 
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.