Radiator larmer

Radiatoren larmer ofte lige i perioden efter at centralvarmeanlægget startes op igen efter sommeren. Dette skyldes luft i rørene. Få råd og vejledning her.

Radiatoren larmer ofte, i perioden lige efter at centralvarmeanlægget startes op igen efter sommeren. I langt de fleste tilfælde skyldes larmen luft i rørene. Dog må du ikke selv udlufte din radiator. 
 
Hvis din radiator banker, vil det typisk være, fordi - radiatorventilen er vendt forkert. En ventil, som vender forkert, kan nemlig godt være skyld i, at din radiator laver banke lyde. I de fleste tilfælde vender ventilen forkert, så den går mod strømretningen.  
 
En larmende radiator kan også skyldes utætheder på rørene, som forårsager et faldende tryk. Hertil kommer en defekt termostat, sikkerhedsventil eller ekspansionsbeholder. 
 
Hvis din radiator larmer, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I ejerlejligheder bliver radiatorerne forsynet med varmt vand fra de vandrette rør, der er koblet på foreningens lodrette rør med et T-stykke. Alt fra T-stykket til og med radiatoren er ejers ansvar, og ejer har derfor vedligeholdelsespligten. Det vil sige: vandrette rør, termostat og radiator. 
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.