Problemer med drænhul på altan

En altan og dennes drænhuller tilhører lejemålet, vedligehold er derfor lejers ansvar. Få råd og vejledning her.

En altan og dennes drænhuller tilhører lejemålet, da den er uden for klimaskærmen. Du er som lejer derfor selv ansvarlig for renholdelse og som udgangspunkt også vedligeholdelse. Tjek din lejekontrakt for hvad der er aftalt omkring vedligeholdelsespligt. 
 
Har du problemer med drænhullet på din altan, er hjælpen nær: 

1. Fjern blade og andet 

Er dit drænhul tilstoppet, beder vi dig først rengøre det for blade, skidt og andet. Dette skal gøres regelmæssigt, da der ellers kan komme fugtophobninger og misfarvninger.  

2. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels- og ejerlejlighed, har du selv ansvaret for altanen.  
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.