Problemer med affald og affaldssortering

Du er som lejer ansvarlig for at sortere dit affald korrekt. Renovation er udlejers/ejendommens ansvar. Få vores råd og vejledning her.

Der findes mange typer affald, som du skal huske at sortere. Eksempelvis madaffald, papir, pap, glas, metal, hård og blød plast, farligt affald og restaffald.  
 
Du er som lejer ansvarlig for at sortere korrekt. Renovation (fjernelse af affald og affaldssortering) er udlejers/ejendommens ansvar.  
 
Er der problemer med affaldssortering i din ejendom, er hjælpen nær: 

1. Overholdes reglerne?  

Dit og andre lejeres affald må kun smides ud i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastikposer. Det er forbudt at stille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, skal du kontakte DEAS for tømning.  
 
Det er forskelligt om ejendommen tager sig af storskrald. Tager ejendommen sig ikke af storskrald, skal du selv sørge for, at få det på genbrugsstationen. Dette står i din lejekontrakt eller husorden. 
 
Overtræder du eller andre lejere ovenstående, medfører det fjernelse for din eller lejers regning, og udgiften hertil vil blive trukket fra huslejen. I sidste instans medfører det ophævelse af lejeforholdet jf. lejelovens § 182, stk. 1. Det kræver dog, at det kan bevises, at det er dig eller en anden lejer, som har henstillet affaldet.  

2. Reglerne overholdes, men du har spørgsmål til affaldssortering 

Ved spørgsmål om affaldssortering skal du kontakte din kommune.  
 
F.eks. findes der på Københavns Kommunes hjemmeside, en beskrivelse af, hvordan du skal sortere dit affald: https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/affald-og-genbrug/affaldssortering  

3. Overholdes reglerne ikke, skal du kontakte DEAS

Kontakt os, hvis reglerne ikke overholdes. Vi tager herefter kontakt til den affaldsansvarlige på din ejendom.   

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder gælder samme regler som i lejelejligheder, hvis DEAS' viceværtservice er tilknyttet. Hvis ingen service er tilknyttet, er ejerforeningen ansvarlig, og du skal som ejer derfor kontakte din bestyrelse. 
 
Se, om du har vicevært tilknyttet, her
 
Fra d. 31. december 2022 er det et krav, at alle slags erhverv sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.