P-bøde på lejers egen p-plads

I det tilfælde du har p-plads, men ikke har modtaget p-plads kort, og derfor har fået en parkeringsbøde, skal du kontakte DEAS for at annullere bøden.

Hvis du har en p-plads, men ikke har modtaget p-kort og derfor har fået en parkeringsbøde, skal du kontakte DEAS for at annullere bøden.  

1. Kontakt DEAS

Send en beskrivelse af forløbet samt tydelig billeddokumentation af parkeringsbøden til fs@deas.dk. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Ovenstående gælder ofte også for andels- og ejerlejligheder.