Ønsker døråbner opsat

Ønsker du en automatisk døråbner, skal du i de fleste tilfælde kontakte kommunen. Få råd og vejledning her.

Ønsker du en automatisk døråbner, skal du i de fleste tilfælde kontakte kommunen.  

1. Kontakt din kommune eller gå til www.borger.dk  

Kontakter du kommunen via www.borger.dk, skal du vælge ‘Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning’. 
 
I visse tilfælde kan kommunen bevilge en dørautomat, altså betale for at få sat en op.  
 
Godkender kommunen, at en ansøger, som bor til leje, har behov for ændringer i sin bolig, kan udlejeren ikke modsætte sig, at ændringerne udføres, hvis kommunen lover at bringe lejligheden tilbage til sin oprindelige stand ved lejerens fraflytning.  
 
Godkender kommunen ændringerne, informerer den DEAS. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder står kommunen for den automatiske døråbner, hvis den er opsat af kommunen, ellers står foreningen for den automatiske døråbner.