Ødelagt rude

Er din rude ødelagt, kan du få råd og vejledning her.

En ødelagt rude er dækket af ejendommens bygningsforsikring, som dækker bygningens facade, tag, vinduer og lignende.  
 
Hvis det fremgår af din lejekontrakt, at du selv står for fornyelse og vedligeholdelse af ruder, skal vores og din forsikring snakke sammen og bedømme ansvar. 
 
Er din rude ødelagt, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Ved ødelagt rude er det som oftest nødvendigt at reagere akut, særligt hvis du bor højt oppe, og der derfor er fare for nedfaldne glas. Kontakt os derfor straks, for at standse skaden og få udbedret problemet. Send billeddokumentation og beskrivelse af skaden pr. mail til fs@deas.dk.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Ved andel- og ejerlejlighed hæfter ejer selv for ruden.