Mus

Mus er skadedyr, der medbringer sygdomme og andre skadedyr. Få konkrete råd og vejledning her.

Der findes to slags mus, som gerne tilbringer vinteren i din bolig. Den lille husmus og den lidt større halsbåndmus. En væsentlig forskel på de to er, at husmus gerne yngler indenfor, mens halsbåndmus venter, til de er udenfor igen.  
 
Tydelige tegn på mus er gnavemærker i alt fra ledninger til fødevareemballage. Mus gnaver ofte mere runde huller, hvorimod rotter flænser. Desuden kan man både høre og lugte musene, samt se deres muselort. Typisk er husmusens lort kun 6 mm lang, hvorimod en rottes er 10-17 mm.  
 
Er du uheldig at have fået mus, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS, allerede når du ser det første dyr! 

Mus er skadedyr. De medbringer sygdomme og andre skadedyr. Desuden kan de gøre stor skade på din bolig, da de godt kan lide at gnave i næsten alt. Kontakt os derfor så hurtigt som muligt, for at standse skaden og få udbedret problemet.  
 
Du kan kun blive erstatningspligtig, hvis du kendte til skadedyrs problemet, men ikke informerede. 

2. Forebyg – tips og tricks 

Pak al mad godt ind i bokse af metal eller glas med låg. Dette gælder også dyrefoder.  
 
Hav ikke affald stående. Smid det i affaldscontaineren hurtigst muligt. 
 
Har du en kompostbunke i haven, må du ikke smide madaffald i den, da det tiltrækker mus. 
 
Læg ikke gift ud, medmindre det er højst nødvendigt, da døde mus i vægge og bag møbler kan lugte grimt. Desuden lægger spyfluer æg i de døde mus. 

3. Hvis skaden er sket 

Har mus ødelagt noget af dit indbo, skal du anmelde skaderne til dit forsikringsselskab. 
 
Udlejers forsikring dækker desværre ikke personligt indbo. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, gælder lejeloven ikke. I dette tilfælde skal alle beboere i din boligblok være enige om at bekæmpe problemet, da det er ejendommen, der hæfter. 
 
I tilfælde, hvor enkelte beboere nægter at være med, kan kommunalbestyrelsen pålægge vedkommende at deltage. Dette er ifølge kapitel 5, § 13, i 'Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.', hvor der står: 
 
"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende."