Manglende / fejl ved fuge

Du er som lejer ansvarlig for forkert brug af lejligheden, hvorimod bygningsfejl er udlejers ansvar. Få råd og vejledning her.

Typisk vil fejl og mangler ved fuger blive fundet ved indflytningssyn. Herefter kan udlejer vælge at udbedre dem eller blot notere dem i indflytningsrapporten. Når de er noteret i indflytningsrapporten, hæfter du ikke for disse skader, fejl og mangler. 
 
Du er som lejer ansvarlig for forkert brug af lejligheden, hvorimod bygningsfejl er udlejers ansvar. 
 
Har du fundet fejl ved en fuge, eller mangler der en fuge, er hjælpen nær: 

1. Kontroller bløde fuger jævnligt 

Vær særlig opmærksom på fuger på altanen, da dette er et meget udsat og sårbart sted.  
 
Vær også særlig opmærksom på, om du kan få en større ting ned mellem fuge og væg, f.eks. et dankort. Dette er særlig sårbart på et badeværelse, da der kan komme vand ned i fundamentet, hvilket kan give grobund for fugt og svamp. 
 
Smuldrer eller gaber fugerne i kanten, kan vand trænge ind og give grobund for skimmelsvamp.  

2. Undgå forkert brug 

Tør grundigt af efter hvert bad og efter madlavning. Tørres fugerne ikke grundigt, sætter der sig kalkaflejringer på dem. Dette holder på fugten, hvilket giver gode betingelser for skimmelsvamp. 
 
Benyt eddike (i forholdet 1:4), Rodalon, klorin eller et andet middel mod skimmelsvamp ved sorte pletter på overflader. Bemærk, at dette oftest ikke fjerner farven. 

3. Kontakt DEAS

Kontakt os for at standse skaden og få udbedret problemet. Send gerne et billed med af fugen.  
 
Bemærk, at der kan forekomme brugerbetaling, hvis vi sender en sagkyndig, og denne skønner, at fejlen ved fugen skyldes en brugerfejl. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via huslejen.

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder har ejer selv ansvaret for fugerne.   
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.