Lugter af gas, når gaskomfur tændes

Det er akut hvis der lugter kraftigt af gas når gaskomfur tændes, eller fra gasledningen.

Det er akut, hvis der lugter kraftigt af gas, når gaskomfuret tændes, eller fra gasledningen.  
 
Sluk straks for gassen til komfuret (luk afspærringsventilerne), sørg for en grundig udluftning, og undgå brug af ild og el-udstyr.  
 
Lugter der stadig meget af gas, efter du har slukket for gassen til komfuret, skal du kontakte brandvæsenet. 
 
Kontakt DEAS, hvis gaslugten stopper, når du slukker for gassen. 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet. Vi sender en autoriseret VVS-installatør (eller brandvæsenet). 
 
Husk at gøre os opmærksomme på, om der er tale om gaskomfur med bygas eller F-gas (flaskegas). 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder er gaskomfuret ofte ejers eget, og ansvaret tilfalder derfor ejer.