Løbende toilet

Løber dit toilet, kan du få råd og vejledning her.

Et toilet er udlejers/ejendommens ansvar.  
 
Hvis dit toilet løber, er hjælpen nær: 

1. Afkalk 

Afkalk din cisterne. Du kan med fordel benytte cisternerens. Afkalkning hjælper dog ikke, hvis der er noget galt med pakningen eller ventilen.  
 
Hvis vandet løber efter fyldt cisterne, skyldes det ofte kalk i cisternen eller en defekt skylleventil/indløbsventil. Løber vandet derimod stadig, når du lukker for vandet, er der ofte tale om en utæt pakning på udløbsventilen. 

2. Kontakt DEAS

Kontakt os for at standse skaden og få udbedret problemet. Et løbende toilet kan hurtigt blive dyrt i vandforbrug. 

3. Mens du venter på udbedring

Mens du venter på udbedring, kan du selv slukke for vandet på afspærringsventilen/ballofixen og skylle efter med en spand vand efter toiletbesøg. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels- og ejerlejlighed står du selv for toilettet.  
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.