Låses indvendig vedligeholdelseskonto ved fraflytning?

Hovedreglen er, at kontoen for indvendig vedligeholdelse (§117-kontoen) følger lejemålet, og derfor låses ved lejers opsigelse.

Hovedreglen er, at kontoen for indvendig vedligeholdelse (§117-kontoen) følger lejemålet, og derfor låses ved lejers opsigelse. Du skal derfor huske at få godkendt og afregnet dit vedligeholdelsesarbejde inden opsigelse af lejligheden. Den indvendige vedligeholdelseskonto bliver nemlig lukket, når lejligheden er opsagt.
 
Hovedreglen fremgår af:  
Lejelovens § 117 stk. 6. "Ved genudlejning skal vedligeholdelseskontoen videreføres, og udlejeren skal oplyse den nye lejer om, hvilket beløb der ved lejeforholdets begyndelse er til rådighed til vedligeholdelse."