Knirkende gulv

Vær opmærksom på at gulve bliver påvirket af temperatur- og fugtændringer. Få råd og vejledning her.

Typisk vil knirkende gulve blive opdaget og noteret ved indflytningssyn. Herefter kan udlejer vælge at udbedre dem eller blot notere det i indflytningsrapporten. Når det er noteret i indflytningsrapporten, hæfter du ikke for disse skader, fejl og mangler. 
 
Har du problemer med knirkende gulve, er hjælpen nær: 

1. Vær opmærksom på 

Hvis gulvene er nylakerede, vil det tage nogle måneder før de sætter sig.  
 
Gulve bliver påvirket af temperatur- og fugtændringer. Vær derfor opmærksom på, om gulvet knirker mere fx om sommeren, hvor der er mere fugt i luften.  
 
I mange tilfælde handler det mere om underlaget end om selve gulvbrædderne. 

2. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet. Tilføj billedmateriale (hvis muligt) samt præcis beskrivelse af, hvor på gulvet det knirker. 
 
Problemer med knirkende gulv kan afhjælpes ved fx at slibe og lakere, at lime/fuge i revner og sprækker, at skrue det efter eller simpelthen at udskifte gulvet. 
 
Bemærk, at der kan forekomme brugerbetaling, hvis vi sender en tømrer, og denne skønner, at det knirkende gulv skyldes en brugerfejl. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via huslejen. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder har ejer selv ansvaret for gulvene.   
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.