Kloakskade

Ud over vandskade, kan kloakskader føre til fugt og svampeskader, samt rotteproblemer. Få vores råd og vejledning her.

Der er forskel på kloak og afløb. Kloak er altid udlejers/ejendommens ansvar, hvorimod afløb er dit ansvar som lejer.  
 
Det kan være svært at adskille dem. Forenklet sagt er du ansvarlig for din håndvask i køkkenet, din håndvask på badeværelset, dit toilet og afløbet i din bruser ud til vandlåsen. Fra vandlåsen overtager udlejer/ejendommen ansvaret.  
 
En kloak er det, afløbene fra køkken og badeværelse munder ud i. Kloakken er altså et system af rør og brønde, der leder dit brugte vand væk fra din bolig, ud i det kommunale kloaknet og videre hen til renseanlægget. 
 
Kloakken er ikke dit ansvar, alligevel kan du gøre noget: 

1. Kontakt DEAS, allerede ved første tegn på kloakskade!

Kloakskader er ofte alvorlige. Ud over vandskade, kan kloakskader føre til fugt og svampeskader, samt rotteproblemer. Kontakt os derfor straks for at standse skaden og få udbedret problemet.   
 
Er de beskadigede kloakrør uden for udlejers/ejendommens matrikel, overdrages ansvaret til kommunen. 

2. Beskriv problemet

Eksemplerne på kloakskader er mange. Vand fra overboens bad der siver ned mellem etagerne. Kollapsede brønde i kælderen. Tilstoppet afløb i kældergulv, hvor vand begynder at sive op. Beskriv hvad du ser og hører, så sørger vi for resten. Tilføj gerne billeddokumentation. 

3. Forebyg og skån – tips og tricks

Hæld aldrig fedtstoffer, madrester, kaffegrums og lignende i afløbet, da dette kommer ud i kloakken. Olie hældes i en tom mælkekarton. Smør/margarine skal blot størkne i panden eller gryden - og fjernes med køkkenrulle. Smid herefter fedtstoffet i skraldespanden. 
 
Fjern hår og sæbe- og madrester ved jævnligt at hælde op til en deciliter opvaskemiddel og to liter kogende vand i afløbet – for at give flow. 
 
Brug aldrig toilettet som skraldespand til tamponer, kondomer, vatpinde, og lignende. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS 

I andels- og ejerlejligheder er faldstammen og afløbsledninger i ydervæggen foreningens ansvar. Kloak er derfor foreningens ansvar. 
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.