Hvepse

Hvepse er skadedyr, der skal fjernes professionelt. Få konkrete råd og vejledning her.

Hvepse og hvepsebo findes primært på din ejendoms udearealer, men hvepsene kan også forvilde sig indendørs. Eksempelvis kan hvepse bygge hvepsebo i loftsrum og under udhæng.  
 
Er du uheldig at have fået hvepse, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS, allerede når du ser det første dyr! 

Hvepse er skadedyr. De er ikke farlige for dig (medmindre du er allergiker), men kan gøre skade på din bolig, da de kan grave sig ind i murværk og træ. Kontakt os derfor så hurtigt som muligt, for at standse skaden og få udbedret problemet. Send gerne et billed med af dyrene. 
 
Du kan kun blive erstatningspligtig, hvis du kendte til skadedyrs problemet, men ikke har informeret udlejer rettidigt. 

2. Opsæt en hvepsefælde 

Skær toppen af en sodavandsflaske (den med skruelåget). Tag skruelåget af. 
 
Vend toppen ned i bunden af sodavandsflasken, så der opstår en tragt ned til bunden.   
 
Hæld lokkemad i bunden, gerne noget sødt som syltetøj, sodavand eller kød. 
 
Hæld lidt vand (eller sodavand) i bunden sammen med et par dråber opvaskemiddel. Opvaskemiddel bryder vandets overflade, så hvepsene hurtigere drukner. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, gælder lejeloven ikke. I dette tilfælde skal alle beboere i din boligblok være enige om at bekæmpe problemet, da det er ejendommen, der hæfter. 
 
I tilfælde, hvor enkelte beboere nægter at være med, kan kommunalbestyrelsen pålægge vedkommende at deltage. Dette er ifølge kapitel 5 § 13 i 'Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.', hvor der står: 
 
"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende."