Hærværk

Hærværk på en ejendom skal altid anmeldes til DEAS. Få råd og vejledning her.

Hærværk kan være af både større og mindre art. Ved hærværk refereres typisk til en skade af større art, fx hærværk på elevator, ejendommens facade eller yderdøre, herunder dørpumpe. Der tænkes således ikke på hærværk på postkasser. Ved hærværk på postkasser skal du dog stadig kontakte DEAS, da det skal vurderes, om der skal købes en ny. 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at standse skaden og få udbedret problemet. Send et billede, der dokumenterer skaden, samt en beskrivelse af, hvornår og hvordan skaden er sket, til fs@deas.dk. Hertil skal journalnummer anføres, hvis sagen er meldt til politiet.  
 
Hærværk på en ejendom skal typisk anmeldes af indehaveren af CVR-nummeret. Lejere skal derfor anmelde hærværk til DEAS, som så anmelder til politiet. Typisk anmeldes hærværk på postkasser kun, hvis der er tale om hærværk på et helt postkassesystem. 
 
Hærværk på din hoveddør, altså hoveddøren til lejemålet, skal anmeldes til politiet af dig selv. Herudover skal du kontakte din forsikring, da vores forsikring og din forsikring skal bedømme ansvar. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels eller ejerlejlighed, står du selv for postkassen, medmindre den er indbygget fx som et anlæg af mange postkasser - i dette tilfælde står foreningen for postkassen.  
 
Foreningen står for hærværk på ejendommen.