Graffiti på port

Der skelnes mellem graffiti på almindelig port og graffiti på parkeringskælder port. Få råd og vejledning her.

En port, der ikke er i forbindelse med en parkeringskælder, er udlejers/ejendommens ansvar, da den er en del af klimaskærmen. Graffiti på en sådan port skal derfor anmeldes til DEAS. 
 
Vær opmærksom på, at parkeringskældre ofte er administreret af andre end din boligadministrator. 
Porte er i den forbindelse kun DEAS’ ansvar, hvis de forefindes i en parkeringskælder administreret af DEAS. Er porten ikke DEAS’ ansvar, vil det typisk stå på porten, hvem der administrerer denne, samt telefonnummer. Graffiti skal anmeldes til den ansvarlige. 
 
Er der kommet graffiti på ejendommens port, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at standse skaden og få udbedret problemet. Send et billede, der dokumenterer skaden, samt en beskrivelse af, hvornår og hvordan skaden er sket, til fs@deas.dk. Hertil skal journalnummer anføres, hvis sagen er meldt til politiet.  
 
Graffiti på en ejendom skal typisk anmeldes af indehaveren af CVR nummeret. Lejere skal derfor anmelde graffiti til DEAS, som så anmelder det til politiet.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder er det den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten for porten fordeles.