Fugt

Fugt kan komme ved forkert brug af lejligheden, eller ved fejl i bygningen konstruktion. Få konkrete råd og vejledning her.

Fugt kan fx komme, hvis du tørrer tøj indendørs. Fugt kan også komme på grund af fejl i bygningens konstruktion. Eksempler herpå er kuldebroer, utætte vinduer og døre, og at fundamentet ikke er tørt. 
 
Du er som lejer ansvarlig for forkert brug af lejligheden, hvorimod bygningsfejl er udlejers ansvar.  
 
Tydelige tegn på fugt er: puds og maling der skaller af væggene, maling der bobler op, mørke plamager på vægge eller gulv og fugtskjolder. 
 
Har du fået fugt, er hjælpen nær: 

1. Grundig rengøring og kontrol af indeklima  

Benyt eddike (i forholdet 1:4), Rodalon, klorin eller et andet middel mod skimmelsvamp ved sorte pletter på overflader. Bemærk, at dette oftest ikke fjerner farven. 
 
Luft ud flere gange dagligt. To-tre gange om dagen med gennemtræk i fem-ti minutter ad gangen anbefales.  
 
Aftør vindueskarme samt ruder hver morgen, hvis disse dugger til i løbet af natten. 
 
Invester i et hygrometer. Den relative luftfugtighed bør ligge på 40-45% om vinteren og maks. 65% om sommeren. 

2. Undgå forkert brug 

Tør ikke vasketøj indendørs. 
 
Undgå at slukke helt for varmen. Også i de rum, der ikke bruges. En lav rumtemperatur kombineret med et ubrugt rum er et paradis for skimmelsvampesporer.      
Undgå at stille møbler og andet tæt op ad ydervægge. 

3. Kontakt DEAS, hvis intet hjælper 

Fugt kan lede til skimmelsvamp. Kontakt os derfor for at standse skaden og få udbedret problemet.  
 
Tilkalder vi en sagkyndig, og finder denne, at problemet er opstået på grund af forkert brug, bliver skyldige beløb trukket via din husleje. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder har ejeren selv ansvaret for fugt inde i lejligheden. Kommer fugten fra klimaskærmen, er det dog foreningens ansvar. Har foreningen tilkøbt facility services af DEAS, gælder ovenstående også for andels- og ejerlejligheder. Ejer skal være indforstået med, at regningen betales af ejer, hvis det skønnes, at fugten kommer inde fra lejligheden.   
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.