Fugle / måger / duer

Fugle er ikke skadedyr ifølge lejeloven. Måger reguleres dog i nogle kommuner. Få konkrete råd og vejledning her.

Måger, duer og svaler er alle fugle, der bygger reder på tagterrasser, tage og lignende. Alle fugle er fredet, når de har æg. Der skal derfor findes præventive løsninger, før redebygningen begynder. Har fuglene først fået unger, må man ikke flytte dem (regulere dem), før ungerne er væk.  
 
Nogle fugle, eksempelvis måger, vender gerne tilbage til det samme sted for at yngle. 
 
Er du uheldig at have fået problemer med fugle, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS, allerede når du får mistanke om redebygning! 

Fugle er ikke skadedyr ifølge lejeloven. Måger reguleres dog i nogle kommuner.  
 
Fugle kan tage sygdomme og skadedyr med sig, og skadedyrene lever i rederne, mens ungerne er der. Herudover kan måger gøre skade på din bolig, da deres lort kan ødelægge byggematerialer og bilers lakering. Kontakt os derfor så hurtigt som muligt, for at få udbedret problemet. Send gerne et billed med af fuglene og deres redebygning. 

2. Forebyg – tips og tricks 

Problemet med fugle kan afhjælpes med en dragefugl, altså en plastik-fugl, der opsættes og skræmmer fuglene væk, før redebygningen begynder.  
 
Høje lyde og optagelser af advarselsskrig fra måger kan også hjælpe. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, gælder lejeloven ikke. I dette tilfælde skal alle beboere i din boligblok være enige om at bekæmpe problemet, da det er ejendommen, der hæfter. 
 
I tilfælde, hvor enkelte beboere nægter at være med, kan kommunalbestyrelsen pålægge vedkommende at deltage. Dette er ifølge kapitel 5 § 13 i ¨Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.", hvor der står: 
 
"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende". 
 
I samme kapitel, § 14, står der : “Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.”