For varm gulvvarme

Varmer din gulvvarme for meget, kan du få råd og vejledning her.

Gulvvarme er udlejers/ejendommens ansvar. Ved indflytning har du fået en seddel fra DEAS, som forklarer, hvad du må og ikke må gøre ved telestaterne og gulvvarmen generelt.  
 
Varmer din gulvvarme for meget, er hjælpen nær: 

1. Vær opmærksom på 

Gulvvarme regulerer lidt langsommere end radiatorvarme, omvendt bliver varmen lidt længere når der slukkes for varmen. Det tager ca. seks-otte timer, fra gulvvarmen tænder, til den ønskede temperatur er opnået. 
 
En varmeføler skal sidde i 1 til 1½ meters højde. Gulvet vil derfor næsten altid være koldere, da det er luften der varmes op. Dette er af miljøhensyn og regeringsbestemt.  
 
Der findes både vand- og el-baseret gulvvarme, og den kan enten støbes ind i beton eller lægges under trægulvet. I langt de fleste tilfælde er DEAS' ejendomme udfærdiget med vandbaseret gulvvarme. Ved gulvvarme i beton er varmerørene støbt ind i betonen, og derfor er varmekilden langsom. Det kan tage mange timer at varme den store stenmasse op, og det tager tilsvarende lang tid at køle den ned igen. Trægulve kan ikke tåle for meget varme, og overfladen på et trægulv må helst ikke overstige 25-27 grader.  

2. Bestem problemet 

Tjek teknikskabet for at se, om telestaten er sat for højt. 8/8 er for højt, da 3-4 burde være nok. 
 
Har du prøvet at skifte batteri på rumføleren (hvis muligt)? 
 
Hvilken temperatur er der i rummet? Dette kan måles i en meters højde, midt i rummet, typisk på et køkken eller spisebord. 

3. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels- eller ejerlejlighed, står du selv for gulvvarmen.  
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.