Defekt gaskomfur

I andels- og ejerlejligheder tilfalder ansvaret for eget inventar altid ejer.

Medmindre du har installeret dit eget gaskomfur, er gaskomfuret udlejers/ejendommens ansvar. 
 
Undtagelsen er, at for de lejere, der har boet i lejemålet fra før 1/7 2015, kan der være udvidet vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at du skal tjekke § 11 i din lejekontrakt for at se, hvad du selv står for som lejer. 
 
Er dit gaskomfur defekt, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Send et billede af mærket (f.eks. Siemens) og typeskiltet til fs@deas.dk. Husk at oplyse om der er tale om bygas eller F-gas (flaskegas). 
 
 
Bemærk, at der kan forekomme brugerbetaling, hvis vi sender en reparatør, og denne skønner, at det defekte komfur skyldes en brugerfejl. I dette tilfælde bliver skyldige beløb trukket via huslejen. 
 
Er du selv kommet til at beskadige komfuret, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab. Herefter skal du selv finde et nyt tilsvarende komfur. Dette behøver ikke være af samme mærke, det skal bare være tilsvarende. Køb gerne et anerkendt mærke som f.eks. Bosch/Siemens eller Electrolux. 

2. Tips og tricks 

Hvis der er tale om bygas, hvor gassen kun bruges til komfur og ikke opvarmning, så kan man ikke skifte gasleverandør. Der er altså kun en leverandør, da denne leverer til hele ejendommen.  
 

I private hjem må der, opbevares maks. 40 kg F-gas (flaskegas) i flasker indendørs. I kældre må der opbevares maks. 15kg i flasker. Står flaskerne udenfor lejligheden, må der opbevares maks. 40 kg i flaskerne. Kun hvis der er truffet særlige foranstaltninger, må der opbevares større mæmgder, hvilket kan ses i Justitsministeriets bekendtgørelse om F-gas (flaskegas), § 16.

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder tilfalder ansvaret for eget inventar altid ejer.