Defekt blandingsbatteri

Har du problemer med dit blandingsbatteri, kan du få råd og vejledning her.

Hvis vandet i din bruser kun er enten koldt eller varmt, eller vandtrykket er svagt, kan det betyde at blandingsbatteriet er defekt eller tilkalket. 
 
Har du problemer med dit blandingsbatteri, er hjælpen nær: 

1. Afkalk 

Det eneste du selv kan/må gøre ved et blandingsbatteri, er at afkalke det. 
 
Luk for vandet, afmonter batteriet, og læg det i blød i afkalkningsmiddel eller eddikevand natten over. Husk at have en ny pakning liggende parat, hvis den gamle bliver porøs. Husk også at afkalke brusehovedet.  

2. Kontakt DEAS

Kontakt os for at standse skaden og få udbedret problemet.  

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Hvis du bor i andels- eller ejerlejlighed, står du selv for blandingsbatteriet.  
 
Det er den enkelte ejerforenings vedtægter, der afgør, hvordan vedligeholdelsespligten fordeles.