Cigaretskod

Regler om rygning kan findes i ejendommens husorden. Få råd og vejledning her.

I ejendommens husorden vil der typisk stå, at der ikke må ryges eller smides cigaretskod, i indgange og opgange, i elevatorer, kældre og vaske/tørrerum. Du skal således tjekke din ejendoms husorden, hvis du oplever problemer med cigaretskod. 
 
Vær opmærksom på, at udearealerne tilknyttet en ejendom ikke nødvendigvis administreret af DEAS. Der vil ofte være skilte, der indikerer, hvem der administrerer det pågældende udeareal.  
 
Hvis du vil klage over cigaretskod, der bliver kastet ud fra en lejlighed og eventuelt lander på din altan, anbefaler vi, at du først selv snakker med naboen. Kontakt kun DEAS hvis du ikke selv kan finde en løsning sammen med naboen. 
 
Er udearealet administreret af DEAS, og har du problemer med cigaretskod, er hjælpen nær: 

1. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få udbedret problemet. Send billeddokumentation til fs@deas.dk
 
Du kan eventuelt også høre din vicevært, om der allerede har været diskuteret initiativer for ejendommen. Fx kan askebægere opstilles. 
 
Er du generet af cigaretskod, der kastes fra naboens lejlighed, opfordrer vi til, at du selv snakker med naboen. Ønsker du at klage, kan du kontakte dit property management - institutional investors team.

Er der tilstrækkeligt med klager over naboen, kan der indbringes en sag for huslejenævnet om overtrædelse af god skik og orden, hvor lejemålet kan gøres betinget, således at lejer kan udsættes af lejemålet, hvis overtrædelsen af god skik og orden gentager sig (lejelovens § 154). 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder, kan man kun indføre rygeforbud for nuværende beboere, hvis alle medlemmer i foreningen stemmer for forslaget. Det vil sige, at hvis bare én beboer er imod, kan forslaget ikke vedtages. Derimod kan der godt vedtages et rygeforbud for kommende beboere, hvis et flertal i foreningen beslutter det.