Brug af fællesrum, fællesarealer og depotrum

Du finder regler for brug af fællesrum, fællesarealer og depotrum, i ejendommens husorden. Få råd og vejledning her.

Du finder regler for brug af fællesrum, fællesarealer og depotrum, i ejendommens husorden. 
 
DEAS opfordrer til, at beboerne snakker med hinanden om god skik i ejendommen. 
 
Vil du klage over brugen af fællesrum, fællesarealer eller depotrum, er hjælpen nær: 

1. Overholdes reglerne? 

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt for de øvrige lejeres tilsvarende brugsret.  
 
Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald eller lignende på trapper eller øvrige fællesarealer.  
 
Barnevogne, legevogne, cykler og lignende må ikke henstilles i opgangen. 
 
Lejer har kun ret til at disponere over det depotrum, som udlejer har anvist. Depotrummet skal altid være afmærket med et skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed.  
 
Det er ikke tilladt at opbevare brandfarlige- og giftige væsker og lignende.  

2. Hvis reglerne ikke overholdes 

Vi opfordrer altid til, at du tager en venlig snak med naboen, hvis reglerne for god skik ikke overholdes. Du kan også kontakte os for at få hængt sedler om god skik op i ejendommen, eller for at høre om initiativer, der allerede har været diskuteret for ejendommen. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte dit Property Management - Institutional Investors team for at klage. 
 
Eventuelle beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald og lignende samt graffiti, vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning. 
 
Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab ved stjålne eller beskadigede ejendele. DEAS erstatter ikke personlige ejendele. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

Ovenstående gælder ofte også for andels- og ejerlejligheder.