Brik virker ikke

Virker din brik ikke, kan du få råd og vejledning her.

Du har som lejer ansvaret for at vedligeholde og forny låse og nøgler (lejelovens § 112, stk. 2). Bestilling af brikker sker derfor for egen regning. 
 
Virker din brik ikke, er hjælpen nær: 

1. Bestem problemet 

Blinker briklæseren hurtigt, så er det sandsynligvis et spørgsmål om at skifte batteri. Kontakt derfor DEAS.

Hvis briklæseren blinker rødt ved aktivering
, kan det være en fejl på brikken eller den forkerte brik, der bruges. Det kan også skyldes forkert opbevaring af brik, fx opbevaring sammen med magnetiske genstande, hvilket er misligholdelse, og derfor kan brugerbetaling komme på tale. 

2. Kontakt DEAS

Kontakt os for at få skiftet batteri. 
 
Brikker skal bestilles online via DEAS' hjemmeside, og det skal altid være den juridisk bindende lejer, der skriver. Tilføj et tydeligt billede af brikkens farve samt navn, adresse og det ønskede antal brikker.  
 
Brikken sendes enten til viceværten eller direkte til dig. Beløbet trækkes fra huslejen. 
 
Tab medfører ikke som med nøgler, at låsesystemet skal ændres, men brikken skal afkodes. Er der beregning ved afkodning, bliver beløbet trukket fra huslejen. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder gælder samme regler.