Bestilling af brik og mistet brik

Du har som lejer ansvaret for at vedligeholde og forny låse og brikker. Få råd og vejledning her.

Du har som lejer ansvaret for at vedligeholde og forny låse og nøgler (lejelovens § 112, stk. 3). Bestilling af brikker sker derfor for egen regning. 
 
Har du mistet din brik, er hjælpen nær: 

1. Bestil på DEAS' hjemmeside 

Nøgler og brikker skal bestilles via DEAS' hjemmeside, og det skal altid være den juridisk bindende lejer, der skriver. Tilføj et tydeligt billede af brikkens farve samt navn, adresse og det ønskede antal brikker. 
 
Brikken sendes enten til viceværten eller direkte til dig. Er der beregning ved afkodning, bliver beløbet trukket fra huslejen. 
 
Tab medfører ikke som med nøgler, at låsesystemet skal ændres, men brikken skal afkodes. Er der beregning ved afkodning, bliver beløbet trukket fra huslejen. 

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, der administreres af DEAS

I andels- og ejerlejligheder gælder samme regler.