Vurdering af andelen

Skal du sælge din andelsbolig er det vigtigt, at værdien af alle forbedringer i boligen bliver fastslået ved en vurdering. Den samlede sum, som du kan sælge din andel for, består nemlig af:

 • andelsværdien, der bestemmes på den ordinære generalforsamling
 • værdien af forbedringer i din bolig.
 • Vurdering af forbedringer

  Formålet med vurderingen er at sikre, at den enkelte forbedring rent faktisk er en forbedring og udgør en værdi, der kan tages betaling for. Herved undgår køber at betale overpris, og du sikres mod indsigelser i forbindelse med salget.

  Vores byggetekniske rådgivere kan hjælpe dig med at foretage vurderingen. Vi vurderer boligen sammen med repræsentanter for bestyrelsen og dig.

  Vurderingsrapporten beskriver, hvilken stand boligen er i, og om de udførte forbedringer opfylder de krav, der stilles fra offentlige myndigheder eller i andelsboligforeningens vedtægter, ligesom det vil fremgå, om der er mangler i boligen – sammenlignet med en gennemsnitsbolig i andelsboligforeningen.

  Mangler, som den byggetekniske rådgiver finder eller bliver oplyst om, medtages også i vurderingsrapporten. Værdien af forbedringerne beregnes efter materialeprisen plus arbejdsløn af eget arbejde i henhold til ABF’s priser  – medmindre der er tale om arbejder, som skal udføres af en autoriseret installatør (el-, vvs- og afløbsarbejde).

  Hvis der under vurderingen konstateres mangler i boligen, som ikke skal udbedres af en autoriseret installatør, kan du vælge at udbedre dem selv. Først når udbedringen efterfølgende godkendes af bestyrelsen eller af vores byggetekniske rådgiver, kan fradraget slettes.

 • Indbo mv.

  Det kan være, at du har løsøre, som du ønsker at sælge til køberen, fx tæpper, gardiner, indbo eller andet.

  Du kan ikke forlange, at køber overtager dit løsøre, men er køber interesseret, kan I indgå en særskilt aftale. Denne aftale kan medtages i overdragelsesaftalen, dog skal det udtrykkeligt fremgå, at prisen for løsøre ikke er en del af prisen for selve andelen.

Brug for en andelsvurdering?

Du kan bestille en andelsvurdering af vores erfarne vurderingsmedarbejder.

E-Service

Ved en andelsoverdragelse kan du finde relevante formularer her. 

Udfyld online

Case

Vi sørger for, at vurderingen af andelsboligen opgøres retvisende.

Læs casen