Når din bolig er blevet vurderet

Bestil nøgleoplysninger

deas-mandpaacykel-w
Bestil nøgleoplysninger

Når din bolig er blevet vurderet, skal du bestille en række oplysninger i form af de lovpligtige nøgleoplysningsskemaer - det gør du ved at udfylde formularen herunder.

Er du ejendomsmægler, kan du bruge en anden formular til at bestille andelsboligskema.

Andre dokumenter til køber Sammen med nøgleoplysningsskemaerne skal du udlevere følgende dokumenter til køber:

  • Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter.

  • Andelsboligforeningens seneste årsrapport og budget.

  • Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger.

  • Vedligeholdelsesplan, hvis foreningen har udarbejdet en.

  • Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen.

DEAS udfylder skemaerne og udleverer dokumenterne. Det opkræver vi et honorar for - se vores prisliste.

Når en andelsbolig skifter ejer, er der mange regler i andelsboligloven og i foreningens vedtægter, der skal følges. Hos DEAS følger vi en særlig arbejdsgang, som du kan læse mere om.

Begynd at skrive din adresse i feltet

DEAS logo