Pant i andelen

Du har mulighed for at benytte din andel som sikkerhed, når du optager lån. Det gælder både lån til køb af andelen og lån til betaling for udskiftning af køkkenet, køb af en bil eller lignende. Ofte vil banken faktisk kræve, at andelen stilles som sikkerhed.

I praksis betyder det, at din kreditor tinglyser et pant i din andel. Pantet bliver registreret i Andelsboligbogen.

Det er ikke kun dine egne lån, der kan tinglyses på din andel og registreres i Andelsboligbogen. Hvis du tages til inkasso for en ubetalt regning, kan din kreditor gøre udlæg i din andelsbolig. Dette bliver også registreret i Andelsboligbogen.

 • Adkomsterklæring

  Når der skal registreres pant i Andelsboligbogen, bliver vi kontaktet af din kreditor. Det skyldes, at vi som administrator skal udfylde en ’adkomsterklæring’, hvor vi erklærer, at det er dig, der ejer andelen. Du skal betale et gebyr for denne adkomsterklæring, også selv om du ikke selv har bedt om at pantet tinglyses, fx hvis det skyldes en ubetalt regning.

 • Salg af andelsboligen

  Når du sælger din andelsbolig, skal du indfri alle de lån, der er tinglyst/registreret på andelen – det vil sige, at alle panthæftelserne skal slettes, inden du kan overdrage boligen til køber.

  I praksis vil vi som administrator sørge for, at dine kreditorer bliver betalt af købesummen, før et eventuelt overskud frigives til dig.

 • Salg ved overbelåning

  Er andelen overbelånt, skal du kontakte dine kreditorer, inden du sælger andelen. Kreditorernes tilgodehavende vil nemlig ikke blive helt indfriet, og de har derfor ikke umiddelbar pligt til at aflyse deres pant i din andel.

  Derfor skal du sørge for, at panthaverne accepterer at aflyse deres pant i din andel, også selv om pantet ikke bliver indfriet fuldt ud. Du skal sende den skriftlige accept til os i forbindelse med dit salg.

  På www.tinglysning.dk kan du se, hvem der har pant/udlæg i din andelsbolig.

Juridisk rådgivning

Vores jurister er specialister og rådgiver foreninger om alle spørgsmål, der opstår i foreningen.

Specialist i foreningsret

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her