Selvbetjening

Vil du opsige dit lejemål eller opdatere dine kontaktinformationer - så åbn den relevante blanket herunder.

Du kan underskrive en række dokumenter og blanketter digitalt med dit NemID. DEAS bruger firmaet Penneo™ til at håndtere underskrifter og identiteter. Læs mere om samarbejdet med Penneo™.

Afstå

Ønsker du at overdrage dit lejemål og -kontrakt til en anden lejer, kan du ansøge om afståelse. Kopi af underskrevet købsaftale, seneste årsregnskab fra indtrædende lejer m.m. skal vedhæftes ansøgningen.

afståelse afstå ansøg erhvervslejemål tredje part lejekontrakt lejemål købsaftale indtrædende lejer konceptbeskrivelse anden

Fremleje

Ansøg om at fremleje dit erhvervslejemål, hvis du ønsker at overlade brugen af lejemålet til tredjepart. Kopi af underskrevet fremlejekontrakt skal vedhæftes ansøgningen.

ansøgning fremleje fremlejehaver fremlejetager lejer erhvervslejemål leje kontor butik lejemål tredjepart trediepart lejeforhold udlejer fremlejekontrakt kontrakt brugsret

Opsige

Brug denne blanket til at opsige jeres erhvervslejemål. Så er I sikre på, at alle nødvendige data bliver oplyst. Hvis I allerede har opsagt lejemålet på anden vis, er den oprindelige dato gældende. Vi beder jer alligevel benytte blanketten.

Opsigelse Opsige Sige op Opsigelsesvarsel Opsigelsesperiode Opsagt Varsel Fraflytning Fraflytningssyn Fraflytte Flytte fra Flyttesyn Forsyn Tegningsberettiget Aflevering Aflevere Genudlejning Genudleje Lejemål Erhvervslejemål

Kontaktoplysninger

Har virksomheden fået nyt telefonnummer, skiftet e-mailadresse eller navn, så send os jeres nye kontaktinformationer.

Kontakt Kontaktinformation Nye Nyt Telefonnummer E-mailadresse Kontaktperson Juridisk lejer Virksomhed Firma Erhverv Butik Kontor Lager Logistik