Har du brug for

Afståelse af erhvervslejemål

deas-mandpaacykel-w
Afståelse af erhvervslejemål

Ved afståelse af lejemålet overtager indtrædende lejer dit lejemål med alle rettigheder og forpligtelser.

Det fremgår af lejekontrakten, om du har ret til at afstå lejemålet. Og det er også her, du finder særvilkår, der evt. skal afklares med udlejer.

Udlejer skal altid forud for afståelsen godkende en ny lejer, og derfor skal du vedlægge*:

  • kopi af underskrevet købsaftale

  • seneste årsregnskab fra indtrædende lejer

  • information om den nye lejers faglige kvalifikationer

  • konceptbeskrivelse for den nye lejer.

*) Vær opmærksom på, at udlejer har ret til at udbede sig yderligere oplysninger om den nye lejer.

Nødvendige felter er markeret med *

DEAS logo