Vedtægter og husorden

Vedtægterne er ejerforeningens ’grundlov’ med regler om ejernes indbyrdes forhold – fra man flytter ind, til man forlader ejerforeningen.

Vedtægterne indeholder også regler om indgåelse af aftaler med kreditorer (fx håndværkere) samt regler om disse kreditorers rettigheder i forhold til ejerne. 

Husorden

Mange ejerforeninger har udover vedtægterne også formuleret en husorden, der udstikker generelle leveregler for ejerforeningens medlemmer og for eventuelle lejere. Husordenen kan i de fleste foreninger vedtages med simpelt flertal og kan derfor løbende justeres.

Vil du vide mere? Klik og læs om DEAS' standardhusorden.

Har du spørgsmål i forbindelse med vedtægter eller husorden, kan du henvende dig til din faste kontaktperson hos os. Du kan ligeledes kontakte vores juridiske afdeling, som kan hjælpe med formulering eller tolkning af bestemmelser i vedtægterne.

Husorden

Gode daglige rammer sikrer trivsel og godt naboskab. Brug DEAS' standardhusorden og giv foreningens husorden et eftersyn.

Læs mere