Inkasso og tvangsauktion

Som ejerlejlighedsejer er du forpligtet til at betale fællesudgifter, aconto varme, mv. Betaler du ikke inden betalingsfristen, vil du modtage en rykker fra os.

Indbetaler du ikke beløbet, selvom du har fået en rykker, vil vi efter aftale med ejerforeningens bestyrelse overdrage sagen til inkasso med henblik på at inddrive foreningens tilgodehavende.

Hvis du fortsat ikke indbetaler foreningens tilgodehavende, kan ejerforeningens bestyrelse være nødt til at begære tvangsauktion over ejerlejligheden for at få sit tilgodehavende. En gennemførelse af tvangsauktionen betyder, at du skal fraflytte ejerlejligheden.

Vi anbefaler dig derfor at indbetale dine ydelser til ejerforeningen rettidigt, ligesom vi også anbefaler, at du tilmelder din betaling via PBS.

  • Afdragsordning

    Står du i en enkeltstående situation, hvor du har problemer med at betale ydelserne rettidigt, vil vi foreslå, at du kontakter os eller ejerforeningens bestyrelse for at få en afdragsordning. Det skal præciseres, at det kun sker i enkeltstående tilfælde – og for en kortere periode.

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her

Finansering

Download vores vejledning i oprettelse af fælleslån.

Læs mere her