Generalforsamlinger

Som ejerforeningens højeste myndighed ses generalforsamlingen. Her træffer I beslutning om alle forhold vedrørende ejerforeningen, eksempelvis:

 • Driftsbudgettet
 • Årsregnskabet, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter
 • Fællesudgifternes størrelse
 • Gennemførelsen af eventuelle vedligeholdelses- og forbedringsprojekter
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af administrator og revisor

Vær med til at træffe vigtige beslutninger 

Derfor er det vigtigt, at du møder op til generalforsamlinger, da der kan træffes beslutninger, der har betydning for din privatøkonomi og størrelsen af fællesudgifterne.

Er du bestyrelsesmedlem, så læs mere om vores skabeloner og vejledninger til generalforsamlingen.

 • Ordinære generalforsamlinger

  I afholder den ordinære generalforsamling hvert år typisk 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb.
  Regnskabsåret fremgår af foreningens vedtægter.

 • Ekstraordinære generalforsamlinger

  Endvidere kan I afholde ekstraordinære generalforsamlinger efter behov. Det sker typisk, når der skal tages beslutning om gennemførelse af vedligeholdelses- og forbedrings-projekter samt ved vedtægtsændringer. Desuden kan I afholde ekstraordinære generalforsamlinger, hvis der på en tidligere generalforsamling ikke har været tilstrækkeligt fremmødte til at træffe en bindende beslutning.