Vision og strategi

Vores vision er, at ejendomme i højere grad skal understøtte måden, vi lever på, og ikke blot rammerne for vores liv – også digitalt.

DEAS’ ultimative mål er at forbedre serviceringen og rådgivningen af vores investorer og lejere – nu og i fremtiden.

Det skal bl.a. ske ved at transformere data til viden samt sikre transparens via digital innovation og automation. 

Et nyt syn på ejendomme

Vi vil skabe nye produkter og innovative servicemodeller, der vil flytte markant på den eksisterende forretningsmodel for besiddelse og drift af ejendomme. Det skal tilgodese både lejere/beboere, investorer og samarbejdspartnere.

Med aktive indsatser i hele Norden skal vi levere forvaltningsydelser til ejendomsinvestorer på tværs samt styrke vores internationale profil.

I vores indsatser vil vi arbejde med et særligt vigtigt pejlepunkt: nemlig et fokus på at nedbringe ejendommes klimaftryk. Et fokus, der følger hele ejendommens livscyklus herunder grønne løsninger i drift og renovering. 

Nordisk end to end-service inden for fast ejendom

Som en del af DEAS Gruppen skal DEAS være den danske vej ind på det nordiske marked for fast ejendom med et stærkt værditilbud til vores nuværende og kommende kunder. For den enkelte kunde vil vi agere sparringspartner og rådgive med udgangspunkt i den specifikke ejendomsstrategi og dermed skabe resultater for kunder på nordisk plan.

Fokusområder

Vores strategi omfatter en række fokuspunkter:

  • Stakeholder management: med afsæt i vores stakeholders og de faktorer, der er vigtige for netop dem, yder vi den rette rådgivning og service.
  • Social impact: vi tager stilling til – og agerer på – vores samfundsansvar.
  • Innovation: Baseret på vores data og viden udfordrer vi status quo for bl.a. at skabe nye og endnu bedre løsninger.
 

Ansvarlig forvaltning

Vi ønsker at drive en mere miljøvenlig forretning med positiv indvirkning på samfund, mennesker og miljø.

Se vores fokusområder

Ledelsen

Her finder du selskabets direktører og chefer for hvert forretningsområde.

Læs mere