Profil

DEAS er Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskab med aktiviteter i hele landet. DEAS forvalter en ejendomsportefølje på mere end 2.600 erhvervs- og boligejendomme, som hovedsagelig ejes af institutionelle investorer, private investorer samt ejer- og andelsboligforeninger.

Ejendomsadministration er kernen i DEAS’ forretning. Det var her, vi startede, og det er som regel udgangspunktet for mange af vores samarbejder med kunderne. Vi har mere end 30 år erfaring med at administrere og drive ejendomme på vegne af vores kunder.

 • Ejendomsadministration

  DEAS’ forretning bygger på ejendomsadministration og drift af ejendomme samt ydelser i tilknytning hertil. Vi tænker hele tiden i innovative og helhedsorienterede løsninger. På den måde får vores kunder de bedste løsninger.
 • Facility services

  Vi har øjnene rettet mod alle de praktiske funktioner, der både får ejendommen til at fungere og samtidig gør bygning og omgivelser til et rart sted at arbejde og bo i.
 • Mæglervirksomhed

  DEAS' specialister i erhvervsudlejning tilbyder, foruden udlejning, vurdering, køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme. Forretningsområdet koordinerer og afstemmer med øvrige kompetencer i DEAS.
 • Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

  OPP er nytænkende måder at etablere og drifte offentlige anlæg og bygninger, og DEAS er markedsledende på området. Samarbejdsformen sikrer langsigtede totaløkonomiske helhedsløsninger.

DEAS A/S (CVR 20 28 34 16) ejer bl.a. 100% af DEAS Ejendomsudvikling A/S (CVR 37 19 13 37), DEAS Asset Management A/S (CVR 35 48 57 75) og DEAS Asset Management II A/S (CVR 26 64 01 72).

DEAS er medlem af DI samt EjendomDanmark, og alle kundeforhold er som minimum reguleret efter rammerne i ’Etiske normer for ejendomsadministration’.

DEAS har tegnet sædvanlig forsikring for professionelt ansvar samt forsikring mod kriminalitet. Forsikringerne er tegnet i Navigators A/S på vilkår, herunder forsikringssummer, der er væsentligt bedre end branchens minimumskrav.

DEAS er medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening, og lever op til Servicenormens krav om bl.a. uddannelse af personale, miljøhensyn, opdaterede serviceattester m.m.

DEAS er medlem af Green Building Council Denmark, som administrerer DGNB-systemet i Danmark. I forlængelse heraf uddannes medarbejdere til DGNB-konsulenter.

DEAS er founding member af PropTech Denmark

Film om DEAS

Se også den korte film om, hvordan vi vil forbedre måden, vi lever på.

 

Ansvarlig forvaltning

Vi ønsker at drive en mere miljøvenlig forretning med positiv indvirkning på samfund, mennesker og miljø.

Se vores fokusområder

Nyheder fra DEAS

Find pressemeddelelser, nyt om navne, branchetendenser og meget mere.

Nyheder

DEAS er iso-certificeret

Det sikrer vores kunder en
høj kvalitet og ensartede serviceleverancer.

Læs mere

Vores tryksager printes på Svanemærket papir af hensyn til vores fælles miljø.