Anmodning vedr. data

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Læs mere om dem i vores privatlivspolitik. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os via nedenstående formularer.

NemID

For at sikre, at vi kun udleverer oplysninger til rette vedkommende, er det nødvendigt at bekræfte din identitet inden vi kan besvare din anmodning. Derfor skal du udfylde formularen digitalt og signere den med dit NemID. Signering sker via firmaet Penneo.

Har du ikke NemID, kan du møde personligt op på ét af DEAS' regionskontorer. Her udfylder du formularen på papir og fremviser billed-ID (kørekort, pas eller lignende). 

Svar på anmodning

Vi forventer, at du får svar på din anmodning inden for en måned.
Du modtager svaret via e-mail med et link til en side, hvor du skal logge på med NemID. Har du ikke NemID, kan du møde personligt op på et af DEAS' regionskontorer og få udleveret svar ved fremvisning af billed-ID (kørekort, pas eller lignende).

 • Anmodning om indsigt i egne data

  Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger DEAS A/S behandler om dig, bl.a. for at du kan kontrollere, at oplysningerne er korrekte.

  Undtagelser: Hvis det vil krænke andres rettigheder og friheder, at du får indsigt i egne data, kan du få afslag på din anmodning.

  Klik for at anmode om indsigt i dine data

  Hvis du ikke har NemID, kan du udfylde og printe formularen her

 • Anmodning om berigtigelse

  Du kan få rettet urigtige oplysninger, hvis de korrekte oplysninger kan dokumenteres.

  Klik for at anmode om berigtigelse.

  Hvis du ikke har nemID, kan du udfylde og printe formularen her

 • Anmodning om sletning af data

  DEAS A/S må opbevare, bruge og behandle dine personoplysninger, når der foreligger en såkaldt saglig behandlingshjemmel, der gør behandlingen nødvendig. Det kan fx være gældende aftaleforhold (fx lejeaftale eller medlemskab i ejer- eller andelsboligforening), lovgivning og samtykke.
  I disse tilfælde slettes dine data ikke.

  Klik for at anmode om at få slettet data.

  Hvis du ikke har nemID, kan du udfylde og printe formularen her

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed fx Datatilsynet.

Privatlivspolitik

Hvordan behandler vi dine oplysninger,
hvorfor gør vi det, og
hvilke rettigheder har du?

Læs DEAS' privatlivspolitik