Betaling af lejen

Ved udgangen af måneden udsender Betalingsservice en opkrævning af næste måneds eller kvartals leje.

Selve betalingen af lejen m.m. følger Lejelovens regler. Bliver lejen ikke betalt rettidigt, rykker vi i henhold til Lejelovens regler, ligesom I bliver opkrævet et påkravsgebyr.

  • Betalingsservice

    DEAS anbefaler, at alle vores lejere melder lejebetalingen til Betalingsservice, men det er ikke noget krav.

    En del erhvervslejere vil eller kan kun betale leje m.m. ved betaling direkte til udlejers bankkonto. Det giver os en del administrativt, manuelt arbejde, og vi må desværre pålægge de erhvervslejere, der betaler på denne måde, et administrationsgebyr.

Læs erhvervslejeloven

På retsinformation.dk finder du Erhvervslejeloven.

Læs mere

Læs lejeloven

På retsinformation.dk finder du Lejeloven.

Læs mere