Gebyrer

Har du behov for at få løst mindre opgaver, som ligger uden for almindelig administration, hjælper vi dig selvfølgelig gerne.

Alle priserne er ekskl. moms.

Ydelser  Kr.
 Kopi af lejekontrakt  300,-
 Kopi af driftsregnskab  300,-
 Kopi af varmeregnskab  300,-
 Kopi af varslingsskrivelse  150,-
 Genfremsendelse af checks/FI-kort  150,-
 Oplysning om sikkerhedsstillelse til revisionen  100,-
 Gebyr for overførsel til udlandet  300,-
 Udarbejdelse af tillæg til lejekontrakt  16.250,-